کویر تایر

برگزاری جلسه ارزیابی محصول تایر سبز در محل شرکت کویر تایر

ارسال توسط

ارسال در تاریخ دی ۱۶, ۱۳۹۷

در ادامه برگزاری سومین دوره جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، بر اساس رصد بازار و به دنبال آن مرور کاربرگ خود اظهاری ارسال شده از سوی شرکت کویر برای محصول تایر سبز، جلسه ارزیابی محصول در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ و در محل شرکت کویر تایر، با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و تیم ارزیابی جشنواره تشکیل گردید.

معرفی محصول: این تایر با هدف حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف تایر و بهبود سلامت افراد در جامعه،طراحی و تولید گردیده است. کاهش وزن تایر،کاهش مصرف سوخت خودرو، کاهش مقاومت غلتشی تایر و کاهش مقدار فرسایش تایر از جمله ویزگی های اصلی این تایر به شمار می رود.