kavir

برگزاری جلسه گزارش بازخورد ارزیابی شرکت کویرتایر

ارسال توسط

ارسال در تاریخ اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

پیرو ارزیابی‌های صورت گرفته توسط تیم ارزیابی چشنواره ملی  نوآوری محصول برتر ایرانی، جلسه گزارش بازخورد ارزیابی تایر سبز در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸ در محل شرکت کویرتایر، با حضور مدیران ارشد و تصمیم گیر در فرآیند توسعه محصول جدید و تیم ارزیابی جشنواره تشکیل گردید.